Iih.se

IIh har som medlemmar...

Sveriges ledande företag som importerar, tillverkar och marknadsför kemisk-tekniska produkter, redskap och maskiner för professionell hygien, rengöring och underhåll. Medlemsföretagens produkter används inom en rad viktiga samhällsfunktioner såsom personlig hygien, lokalvård, restauranger och storkök, livsmedelsindustri, industritvättar och andra tvätterier, verkstadsindustri och fordonsrengöring. Företagens kunder finns i såväl privat som offentlig sektor.

Produkterna är av mycket stort samhällsintresse genom att de ingår i samhällets basala hygienrutiner inom bland annat sjukvård, personlig hygien, restauranger, storkök och livsmedelsindustri, samt även t.ex. vid blöjbyten på daghem.